NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Dr.Reddy’s 

Introducere

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie în mod general maniera în care Dr.Reddy’s, Afiliații săi, filialele și entitățile („Dr.Reddy’s” /„Compania” /„noi”) colectează, păstrează, folosește, prelucrează și șterge informații despre persoane fizice, inclusiv angajații, clienții, furnizorii săi, Lideri de Opinie Cheie (KOL), pacienți și profesioniști în servicii medicale (HCP) („Persoana vizată” / „dvs.”) în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în materie de confidențialitate. În funcție de categoria persoanei vizate, veți găsi informații mai detaliate cu privire la activitățile de procesare desfășurate de Dr.Reddy’s cu Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, Informațiile Personale Sensibile și/sau date legate de studiile clinice (numite împreună și separat „Date cu Caracter Personal”) din documentele la care se face referire mai jos (consultați secțiunea „Cum vor fi utilizate datele cu caracter personal?”). În sensul prezentei Notificări privind Confidențialitatea, prin „Dr.Reddy’s” /„Compania” /„noi”  se înțelege compania considerată operator de date în ceea ce privește Datele dumneavoastră cu Caracter Personal; pentru a stabili care este compania operator de date care se ocupă de Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, vă rugăm să consultați secțiunea „Identitatea și datele de contact ale Responsabililor Generali cu Protecția Datelor” de mai jos.

Angajament

Dr.Reddy’s se angajează să protejeze confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și să le utilizeze în mod responsabil, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”, interschimbabil) și orice altă reglementare privind confidențialitatea în țările în care se desfășurăm activități.

Nu vom colecta, folosi sau dezvălui în cunoștință de cauză Datele cu Caracter Personal ale niciunui minor cu vârsta sub 18 ani, fără a obține consimțământul prealabil al unei persoane cu responsabilitate părintească (de exemplu, un părinte sau un tutore) prin contact direct, off-line. Vom oferi persoanei care deține responsabilitatea părintească informațiile relevante cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale minorului.

Dr.Reddy’s va gestiona întotdeauna Datele dumneavoastră cu Caracter Personal conform „Cadrului Global privind Confidențialitatea Datelor”, inclusiv orice alt document / alte documente la care se face referire și / sau sunt legate de prezentul document. Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor este disponibil pe pagina de internet a Companiei.

Cum vor fi utilizate datele cu caracter personal?

Vă rugăm găsiți mai jos informațiile cu privire la modul în care Dr.Reddy’s prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, în funcție de categoria persoanei vizate de care aparțineți.

 1. Dacă sunteți angajat / client / furnizor / Lider de Opinie Cheie (KOL), profesionist în servicii medicale (HCP) al Dr.Reddy's, vă rugăm să consultați Cadrul nostru Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv orice alte documente la care se face referire în acesta și/sau legate de acesta pentru informații despre modul în care Dr.Reddy's prelucrează datele dvs. personale, baza legală pentru o astfel de prelucrare și păstrare a acestor date, cui le dezvăluim, precum și informații despre transferul internațional al datelor dumneavoastră.
 2. Dacă sunteți pacient care participă la studiul clinic al Dr.Reddy's, vă rugăm să consultați Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv orice alte documente la care se face referire în acesta și/sau legate de acesta pentru informații despre modul în care Dr.Reddy's prelucrează datele dvs. personale, baza legală pentru o astfel de prelucrare și păstrare a acestor date, cui le dezvăluim, precum și informații despre transferul internațional al datelor dumneavoastră.

Cui comunicăm Datele dumneavoastră Personale? Datele mele vor fi transferate în afara Spațiului Economic European?

Datele dumneavoastră Personale pot fi transferate de către operatorul de date pentru a respecta cerințele legale sau contractuale. În plus, putem transmite, de asemenea, Datele dumneavoastră Personale către terți furnizori de servicii (inclusiv, dar fără a se limita la scopuri de prelucrare a salariilor, cazare, rezervare de bilete de transport, recompensarea angajaților, furnizarea certificatului de experiență, finalizarea formalităților de ieșire, rambursarea cheltuielilor, e-mailuri de afaceri etc.) în măsura permisă de și în conformitate cu legile și reglementările locale privind confidențialitatea.

Mai mult, Datele dumneavoastră Personale pot fi dezvăluite:

 1. conform celor permise sau impuse de legislația sau de reglementările aplicabile. În acest caz, ne vom strădui să dezvăluim numai informațiile solicitate în respectivele circumstanțe;
 2. pentru respectarea  procedurilor legale valide, precum mandate de percheziție, citații sau ordine judecătorești;
 3. ca parte a obligațiilor periodice de raportare ale Dr.Reddy's;
 4. pentru a proteja drepturile și proprietățile Dr.Reddy's; sau
 5. în timpul situațiilor de urgență sau, dacă este necesar, pentru a proteja siguranța unei persoane sau a unui grup de persoane.

Puteți găsi informații despre transferul internațional al datelor dvs. personale efectuat de Dr. Reddy’s în documentul informativ relevant, descris în secțiunea „Cum vor fi utilizate datele cu caracter personal?” de mai sus.

Dr.Reddy’s depune toate eforturile pentru a se asigura că Datele dumneavoastră Personale transferate vor fi supuse aceluiași regim de protecție ca și în cazul în care sunt păstrate local. În plus, Compania se va asigura că terții furnizori de servicii vor lua măsuri tehnice și de altă natură pentru a proteja securitatea și confidențialitatea Datelor dumneavoastră Personale.

Pentru cât timp va păstra Dr.Reddy’s Datele dumneavoastră Personale?

Datele dumneavoastră Personale vor fi stocate pentru perioada permisă în conformitate cu legile aplicabile în țările în care se desfășoară activitățile noastre. Cu excepția cazului în care se permite sau se dispune altfel conform legislației sau cerințelor de reglementare aplicabile, Dr.Reddy’s încearcă să păstreze Datele dumneavoastră Personale doar atât timp cât consideră necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate respectivele Date Personale (inclusiv pentru îndeplinirea oricărei cerințe sau obligații legale, contabile sau de raportare). În loc să distrugem sau să ștergem datele dumneavoastră personale, le putem anonimiza astfel încât acestea să nu poată fi asociate dumneavoastră sau să nu se observe că provin de la dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

 1. Aveți dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră și de rectificare sau ștergere a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, dreptul de restricționare a prelucrării, printre altele, și dreptul la portabilitatea datelor.
 2. Dacă ați acordat consimțământul pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți dreptul (în anumite circumstanțe) să retrageți acordul menționat în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.
 3. Puteți solicita revizuirea, verificarea sau corectarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal.
 4. Puteți depune reclamație la Biroul nostru de Confidențialitate a Datelor în cazul în care considerați că 

nu am respectat cerințele legislației aplicabile în materie de protecție a datelor cu privire la Datele dumneavoastră cu Caracter Personal. În situația în care considerați că exercitarea drepturilor dumneavoastră nu a fost abordată în mod adecvat de către Dr.Reddy's, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.

Notă:

 1. Orice astfel de comunicare trebuie realizată în scris.
 2. Atunci când vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă putem solicita informații specifice pentru a ne permite să vă confirmăm identitatea. Dacă aveți nevoie de asistență, vă rugăm să contactați Biroul nostru de Confidențialitate a Datelor.
 3. Drepturile nu sunt absolute. Există cazuri în care legea sau cerințele de reglementare aplicabile ne permit sau ne impun să refuzăm abordarea exercitării drepturilor dumneavoastră. În plus, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fi fost distruse, șterse sau anonimizate în conformitate cu obligațiile și practicile noastre de păstrare a înregistrărilor și cu principiul minimizării datelor.

Operator de Date

Dr.Reddy’s este operatorul de date și poate fi, de asemenea, procesatorul Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în sensul legilor și regulamentelor privind confidențialitatea aplicabile. / Pentru a stabili cine este considerat operator de date în cazul dumneavoastră, vă rugăm să rețineți că:

 1. Dacă sunteți angajat al Dr.Reddy's, operatorul de date în cazul dumneavoastră este Compania cu care ați încheiat contractul de muncă.
 2. Dacă sunteți client / furnizor / lider de opinie cheie (KOL) / profesionist în servicii de sănătate (HCP), operatorul de date în cazul dumneavoastră este Compania cu care ați încheiat contractul.
 3. Dacă sunteți pacient care participă la studii clinice, operatorul de date în cazul dumneavoastră este Compania cu care ați semnat contractul / formularul de consimțământ.

Măsuri

Dr.Reddy’s trebuie să implementeze măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura securitatea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal trebuie protejate împotriva divulgării neautorizate și / sau a oricărei forme de prelucrare ilegală. Măsurile asigură îndeplinirea cerințelor aplicabile și a unui nivel de securitate adecvat naturii datelor care trebuie protejate și riscurilor generate de prelucrarea respectivelor date.

Implementare

Dr.Reddy’s este responsabil pentru implementarea și punerea în aplicare a condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind protecția datelor. Procedurile de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal de către o terță parte pe baza unui contract trebuie definite în scris. Dr.Reddy’s se va asigura că terța parte contractată prelucrează datele în mod corespunzător și că respectă principiile enunțate în Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv orice alte documente la care se face referire și / sau sunt legate de prezentul document și prezenta Notificare privind Confidențialitatea. Dacă, în orice moment, o terță parte nu este în măsură să asigure securitatea adecvată a Datelor cu Caracter Personal, Dr.Reddy’s are libertatea de a decide rezilierea contractului cu respectiva terță parte.

Revizuiri ale prezentei Notificări privind Confidențialitatea

Dr.Reddy’s poate efectua din când în când modificări în Cadrul Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv în orice alt document/ alte documente menționate în acesta și/sau legate de acesta și de prezenta Notificare privind Confidențialitatea pentru a reflecta modificările obligațiilor sale legale sau de reglementare sau ale modului în care folosim datele dumneavoastră personale. Orice revizuire / modificare a Cadrului Global privind Confidențialitatea Datelor, inclusiv a oricărui alt document/ altor documente menționate în acesta și/sau legate de acesta și de prezenta Notificare privind Confidențialitatea se va/vor comunica în mod corespunzător.

Contact

În cazul în care aveți întrebări cu privire la politica și practicile noastre privind confidențialitatea sau dacă aveți îndoieli legate de acestea, nu ezitați să contactați responsabilul nostru de protecția datelor la:

Adresa de e-mail: dataprivacy@drreddys.com

Adresa: Responsabil de Protecția Datelor, 

Dr.Reddy’s Laboratories Limited, 

D.No: 8-2-337, 

Road No: 3, Banjara Hills 

Hyderabad – 500034 

India.

3.0.3